Matematiikkaa hyödynnetään sommittelun apuna valokuvauksessa. Sommittelussa hyödynnetään kultaista leikkausta, jota käytetään hyväksi valokuvauksen lisäksi muun muassa kuvataiteessa, musiikissa ja arkkitehtuurissa. Jo antiikin kreikkalaiset hyödynsivät kultaista leikkausta rakentaessaan kuuluisaa Parthenon-temppeliä Akropolis-kukkulalle.

Kultaisella leikkauksella tarkoitetaan janan jakamista kahteen eripituiseen osaan siten, että janan pidemmän osan suhde lyhyempään osaan on sama, kuin koko janan pituuden suhde janan pidempään osaan. Tätä suhdetta kutsutaan kultaiseksi leikkaukseksi ja sen likiarvo on 1:1,618.